Logo

Privacy

Spoločnosť Hoffmann Group sa teší z vašej návštevy našej kariérnej stránky a z vášho záujmu o našu spoločnosť. Ochranu vašich súkromných údajov berieme veľmi vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našej internetovej stránky cítili príjemne. Ochrana vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitou témou, ktorú berieme do úvahy v našich obchodných procesoch. Údaje, ktoré sa získavajú pri návšteve našej stránky, spracúvame v súlade s GDPR. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa zaobchádzania so svojimi osobnými údajmi, kontaktujte našu zodpovednú osobu.

1. Zodpovedný orgán

1. Hoffmann Germany
Hoffmann SE
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Hoffmann GmbH
Hoffmann Göppingen GmbH Qualitätswerkzeuge
Hoffmann Essen GmbH Qualitätswerkzeuge
Hoffmann Supply Chain GmbH
Hoffmann Engineering Services GmbH
Hoffmann IT & General Services GmbH
Garant Productions GmbH

Contact information:
Haberlandstr. 55, 81241 München
Data Protection Officer:
Ben R. Hansen
Sternengasse 10
76275 Ettlingen
dataprotection@hoffmann-group.com

Credit agency:
Universium Inkasso GmbH
Hugo-Junkers-Str. 3
60386 Frankfurt

2. Hoffmann Europe
Hoffmann Danmark ApS (Dänemark)
Hoffmann France SAS (Frankreich)
Hoffmann Italia S.p.A. (Italien)
Hoffmann Quality Tools B.V. (Niederlande)
Hoffmann Industrial Tools S.R.L. (Rumänien)
Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s.r.o. (Slowakei)
Hoffmann kvalitetna orodja, d.o.o. (Slowenien)
Hoffmann Iberia Quality Tools S.L. (Spanien)
Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o. (Tschechien)
Hoffmann Austria Qualitätswerkzeuge GmbH (Österreich)
Hoffmann UK Quality Tools Ltd. (Großbritannien)
Hoffmann Hungary Quality Tools Kft. (Ungarn)

Contact information:
Haberlandstr. 55, 81241 München
Contact information Data Protection Officer:
Ben R. Hansen
Sternengasse 10
76275 Ettlingen
dataprotection@hoffmann-group.com

Contact information Data Protection Officer France:
Stefan Rosenfelder
Hoffmann France SAS
1, rue Gay Lussac / CS 80836
67410 Drusenheim
France
dataprotection@hoffmann-group.com
 

2. Poskytovanie webovej stránky

Pokiaľ webovú stránku používate iba na informačné účely, teda, ak sa neregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie (napr. prostredníctvom kontaktného formulára), získavame nasledujúce technické informácie (údaje zo súborov protokolu):  
  • Operačný systém koncového zariadenia, z ktorého navštevujete našu webovú stránku
  • Prehliadač (typ, verzia a jazykové nastavenia)
  • Zobrazené množstvo dát
  • Aktuálna IP adresu koncového zariadenia, z ktorého ste navštívili našu webovú stránku
  • Dátum a čas prístupu
  • URL predtým navštívenej webovej stránky (referrer)
  • URL (pod)stránky, ktorú na webovej stránke spustíte
  • Poskytovateľ internetových služieb systému používaného užívateľom
Získavanie týchto údajov je technicky nevyhnutné na to, aby sme vám zobrazili našu webovú stránku a zaručili stabilitu a bezpečnosť. Nám (a nášmu poskytovateľovi služieb) spravidla nie je známe, kto sa za IP adresou skrýva. Predtým uvedené údaje nezlučujeme s inými údajmi.

Právnym základom pre uchovávanie údajov/súborov protokolu je čl. 6 ods. 1 veta 1 f) GDPR.
Uchovávanie do súborov protokolu zabezpečuje riadnu funkčnosť webovej stránky a slúži predovšetkým na zlepšenie a zabezpečenie našich systémov. Akékoľvek vyhodnocovanie týchto údajov nad rámec (napríklad na marketingové účely) sa v tejto súvislosti neuskutočňuje. Údaje uchovávané spoločnosťou Hoffmann Group sa vymažú, len čo už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané. Stane sa tak najneskôr po šiestich týždňoch. Je možné uchovávanie presahujúce tento rámec. V takom prípade sa IP adresy užívateľov vymažú alebo odcudzia, takže ich už nemožno priradiť klientovi, ktorý webové stránky zobrazuje.


3. Cookies

Táto webová stránka používa takzvané súbory „cookies“, ktoré slúžia na to, aby pre vás spríjemnili a zefektívnili čas strávený na internete a tiež ho spravili bezpečnejším. V prípade cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítačového systému. Upozorňujeme na to, že niektoré z týchto cookies sa prenášajú z nášho servera do vášho počítačového systému, väčšinou pritom ide o takzvané „relačné cookies“. „Relačné cookies“ sa vyznačujú tým, že sa na konci relácie prehliadača opäť automaticky vymažú z vášho pevného disku. Ostatné cookies zostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú nám rozpoznať váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve (takzvané trvalé cookies). Pri spustení webovej stránky bude užívateľ informovaný o používaní cookies a vyžiada sa jeho súhlas so spracúvaním použitých osobných údajov. V použitých cookies sa neuchovávajú žiadne osobné údaje. Na základe cookies získavame len anonymizované informácie. Samozrejme môžete cookies kedykoľvek odmietnuť, pokiaľ to dovoľuje váš prehliadač. Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusí byť možné použiť alebo ich použitie bude možné iba v obmedzenom rozsahu, ak je váš prehliadač nastavený tak, že neprijíma žiadne cookies (z našej webovej stránky).
Právne základy pre možné spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies a ich doba uchovávania sa môžu líšiť. Pokiaľ ste nám udelili súhlas, je právnym základom čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Pokiaľ sa údaje spracúvajú na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu, je právnym základom čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Uvedený účel potom zodpovedá nášmu oprávnenému záujmu.
Technicky nevyhnutné cookies pritom slúžia na zjednodušenie používania webových stránok. Údaje o užívateľoch získané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookies sa nepoužívajú na vytvorenie užívateľských profilov. Analytické cookies sa používajú na zlepšenie kvality webových stránok a ich obsahov. Z analytických cookies sa dozvieme, ako sa webová stránka používa a našu ponuku môžeme neustále optimalizovať.
Cookies sa uchovávajú v počítači užívateľa a prenášajú sa z neho. Užívatelia preto majú tiež plnú kontrolu nad používaním cookies. Prenos cookies môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Už uložené cookies je možné kedykoľvek vymazať. Tento proces môže byť tiež automatizovaný. Ak sa pre naše webové stránky cookies deaktivujú, môže sa stať, že nie všetky funkcie webovej stránky je možné použiť v plnom rozsahu.


4. Newsletter

Na našich jednotlivých webových stránkach sa môžete prihlásiť k odberu rôznych newsletterov, ktorými vás informujeme o činnosti našej spoločnosti, aktuálnych novinkách o našich službách, špeciálnych ponukách, akciách, podujatiach a súťažiach. Obsah jednotlivých newsletterov je stručne popísaný pri prihlasovaní k odberu. Právnym základom pre zasielanie príslušných newsletterov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR spolu s § 7 ods. 2 č. 3 Zákona proti nekalej súťaži (UWG), resp. zákonné povolenie podľa § 7 ods. 3 UWG.
Na prihlásenie k odberu našich newsletterov používame takzvaný postup dvojitého overenia double-opt-in. To znamená, že po vašom prihlásení vám pošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorom vás požiadame o potvrdenie vášho želania odoberať newsletter. Pokiaľ svoje prihlásenie nepotvrdíte, vaše informácie budú po 3 dňoch automaticky vymazané.
Jediným povinným údajom pre zasielanie newslettera je vaša e-mailová adresa. Uvádzanie ďalších údajov je dobrovoľné: tieto údaje slúžia na to, aby sme vás mohli osobne kontaktovať. Po vašom potvrdení uložíme vašu e-mailovú adresu na účely zasielania newslettera a to až do odvolania súhlasu. Navyše uchovávame vašu IP adresu aktuálnu v čase prihlásenia, čas prihlásenia a potvrdenie až do troch rokov od prihlásenia (premlčacia doba). Účelom tohto postupu je dokázať vaše prihlásenie v prípade pochybností a v prípade potreby objasniť zneužitie vašich osobných údajov. Právnym základom pre protokolovanie prihlásenia je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR na potvrdení predtým udeleného súhlasu, pozri aj čl. 7 ods. 1 GDPR.
Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z jeho odberu. Súhlas môžete odvolať kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile s newsletterom alebo odoslaním e-mailu na xyz@unternehmen.de.


5. Kontaktný formulár a e-mail

Na našej webovej stránke máte od nás k dispozícii kontaktný formulár pre jednoduché kontaktovanie našej spoločnosti. Údaje vložené do vstupnej masky sa pritom prenesú spoločnosti Hoffmann Group a uložia. Navyše sa v čase odoslania uložia IP adresa užívateľa, ako aj dátum a čas prenosu. Alternatívne je možné nadviazať kontakt prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa osobné údaje prenesené e-mailovou adresou užívatelia uchovávajú. Nedochádza k žiadnemu prenosu údajov tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie požiadavky.
Právnym základom spracúvania údajov je pri predložení súhlasu užívateľa čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR. Právnym základom pre spracúvanie údajov, ktoré sa prenášajú v priebehu preposielania e-mailu je čl. 6 ods. 1 veta 1 f) GDPR. Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 veta 1 B) GDPR.
Spracúvanie osobných údajov slúži iba na spracovanie nadviazania kontaktu. Ak nás skontaktujete e-mailom, je pritom dôležitý aj potrebný oprávnený záujem na spracúvaní údajov. Ostatné spracúvané osobné údaje slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.
Údaje sa vymažú, len čo už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané. V prípade osobných údajov zo vstupnej masky kontaktného formulára a tých údajov, ktoré boli odoslané e-mailom, nastane tento prípad vtedy, keď je príslušná konverzácia s užívateľom ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď z okolností možno vyvodiť, že predmetná situácia bola nakoniec objasnená.


6. Prenos osobných údajov/príjemca

Prenos vašich osobných údajov tretím stranám sa v zásade neuskutoční, pokiaľ k tomu nie sme zo zákona povinní alebo pokiaľ je prenos údajov potrebný na realizáciu zmluvného vzťahu alebo ak ste s prenosom svojich údajov predtým výslovne súhlasili.
Vaše údaje sa prenesú prepojeným spoločnostiam a partnerom poskytujúcim služby iba vtedy, pokiaľ sú aktívne v našej objednávke a podporujú spoločnosť Hoffmann Group pri poskytovaní svojich služieb. Vaše osobné údaje sa spracúvajú poverenými poskytovateľmi služieb v rámci zmluvného spracúvania údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Predtým uvedení poskytovatelia služieb získajú prístup iba k takým osobným informáciám, ktoré sú nevyhnutné na výkon zodpovedajúcej činnosti. Títo poskytovatelia služieb majú zakázané poskytovať vaše osobné údaje alebo ich používať na iné účely, najmä na vlastné reklamné účely. Pokiaľ externí poskytovatelia služieb prichádzajú do styku s vašimi osobnými údajmi, zabezpečili sme zákonnými, technickými a organizačnými opatreniami, ako aj pravidelnými kontrolami, že aj títo dodržiavajú platné predpisy ochrany údajov. Ide pritom o nasledujúcich príjemcov: Ku komerčnému prenosu vašich osobných údajov iným spoločnostiam pritom nedochádza.
Kladieme dôraz na to, aby sa vaše údaje spracúvali v rámci EÚ/EHP. Môže sa však stať, že využijeme poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje mimo EÚ/EHP. V týchto prípadoch zabezpečujeme, aby bola u príjemcu pred prenosom vašich osobných údajov zriadená primeraná úroveň ochrany údajov, ktorá je porovnateľná s normami v rámci EÚ. To sa dá dosiahnuť napríklad prostredníctvom štandardných zmlúv EÚ alebo záväzných podnikových pravidiel alebo usmernení, ktorými sa spoločnosť môže riadiť.


7. Matomo

Na tejto webovej stránke sa používaním softvéru webovej analytickej služby Matomo (www.matomo.org) zhromažďujú a uchovávajú údaje na marketingové a optimalizačné účely. Z týchto údajov sa pod pseudonymom vytvoria užívateľské profily, používajú sa pritom cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú rozpoznať internetový prehliadač. Údaje získané technológiou Matomo (vrátane vašej anonymizovanej IP adresy) sa prenášajú na náš server a ukladajú sa na účely analýzy používania, čo využívame na optimalizáciu našich webových stránok. Informácie generované súborom cookie v pseudonymnom užívateľskom profile neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nie sú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Používaniu cookies a tým aj účasti na sledovaní môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; v takom prípade však možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľa je čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR.
Spracúvanie osobných údajov užívateľa nám umožňuje analyzovať správanie našich užívateľov pri prezeraní webových stránok. Vyhodnotením získaných údajov sme schopní zostaviť informácie o používaní jednotlivých komponentov webovej stránky. To nám pomáha neustále zlepšovať webovú stránku a jej užívateľskú prívetivosť. Údaje sa získavajú a uchovávajú iba s výslovným súhlasom v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR.
Doba uchovávania predstavuje: […].
Cookies sa uložia v počítači užívateľa a odtiaľ sa prenášajú na našu stránku. Máte tiež preto plnú kontrolu nad používaním cookies. Prenos cookies môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Už uložené cookies je možné kedykoľvek vymazať. Tento proces môže byť tiež automatizovaný. Ak sa pre naše webové stránky cookies deaktivujú, môže sa stať, že nie všetky funkcie webovej stránky je možné použiť v plnom rozsahu. Podrobnejšie informácie o nastaveniach súkromia softvéru Matomo nájdete na nasledujúcom odkaze: https://matomo.org/docs/privacy/.


8. Poučenie o právach dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba má právo na informácie podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo namietať podľa čl. 21 GDPR, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Na právo na informácie a právo na vymazanie sa vzťahujú obmedzenia podľa §§ 34 a 35 BDSG (Spolkového zákona o ochrane údajov).

a) Poučenie o možnosti podať sťažnosť

Máte tiež právo sťažovať sa zodpovednému dozornému orgánu pre ochranu údajov o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Hoffmann Group.
[Uvedenie príslušného dozorného orgánu a adresy]

b) Poučenie o povinnosti poskytnúť osobné údaje

Neexistuje žiadna povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a najmä nemá žiadny vplyv na váš proces podávania žiadosti uchádzača.

c) Poučenie k automatizovanému rozhodovaciemu procesu a profilovaniu

K automatizovanému rozhodovaciemu procesu, najmä automatizovanému rozhodovaniu o vašej žiadosti uchádzača alebo profilovaniu nedochádza.

d) Poučenie k odvolaniu v prípade súhlasu

Podľa čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu dotknutých osobných údajov. V prípade námietky proti spracúvaniu na účely priameho marketingu nebudeme už vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať. Upozorňujeme, že námietka nadobudne účinnosť až v budúcnosti. Spracúvanie, ktoré prebehlo pred podaním námietky, tým nie je dotknuté.

e) Právo na využívanie priameho marketingu pri spracúvaní údajov

Podľa čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu dotknutých osobných údajov. V prípade námietky proti spracúvaniu na účely priameho marketingu nebudeme už vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať. Upozorňujeme, že námietka nadobudne účinnosť až v budúcnosti. Spracúvanie, ktoré prebehlo pred podaním námietky, tým nie je dotknuté.

f) Upozornenie na právo namietať pri zvážení záujmov

Pokiaľ spracúvanie vašich osobných údajov zakladáme na zvážení záujmov, môžete voči spracúvaniu namietať v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR. Pri uplatňovaní takejto námietky vás žiadame, aby ste predložili dôvody, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje tak, ako sme opísali. V prípade vašej odôvodnenej námietky situáciu preveríme a buď zastavíme alebo upravíme spracúvanie údajov, alebo vám vysvetlíme naše legitímne dôvody.


9. Zabezpečenie údajov

Prijali sme rozsiahle technické a prevádzkové ochranné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné postupy sa pravidelne kontrolujú a prispôsobujú technologickému pokroku.


10. Zmeny vyhlásenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, resp. prispôsobiť toto vyhlásenie o ochrane údajov pri rešpektovaní platných predpisov ochrany údajov. Aktuálny stav je zo 17. 09. 2020.