Logo

Landingpage Hoffmann Group

Startbild

Pioneering


Kreatívne hľadáme odpovede na potreby našich zákazníkov. Týmto spôsobom s istotou otvárame nové príležitosti. Meradlom našich inovácií je kvalita našich riešení.

Precise


Náš výkon v dvoch slovách: Precízna práca. Pritom sa spoliehame na jednoduché postupy. Svoju činnosť zameriavame na požiadavky našich zákazníkov. Spoľahlivo plníme svoje sľuby.

Personal


Zakladáme si na dôvere, spolupráci, pozornom počúvaní a komunikácii s uznaním. Naša práca sa vyznačuje transparentnosťou a vášňou.

Umožňujeme ľuďom podávať čo najlepšie výkony!

V spoločnosti Hoffmann Group rozvíjame firemnú kultúru založenú na hodnotách, ktorá umožňuje našim zamestnancom podávať čo najlepšie výkony, a tým vytvára základ nášho trvalého úspechu už viac ako 100 rokov. Dynamika a rýchly rast spoločnosti Hoffmann Group sú fascinujúce. Fascinujúce je však aj to, že sa nám vždy darí zostať verní nášmu silnému hodnotovému systému. Viac ako 4 000 vysoko motivovaných zamestnancov vo viac ako 50 krajinách robí spoločnosť Hoffmann Group tým, čím je dnes: je lídrom na európskom trhu v oblasti distribúcie kvalitného náradia, továrenských zariadení a osobných ochranných prostriedkov a jedným z najatraktívnejších a zároveň najnáročnejších zamestnávateľov v našom odvetví. Ako rodinná spoločnosť s viac ako 100-ročnou tradíciou ponúkame našim zamestnancom známu a vďačnú firemnú atmosféru a bezpečné pracovné miesto.