Logo

Privacy

Hoffmann Group verheugt zich over uw bezoek aan onze carrière-site en over uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en we willen dat u zich bij een bezoek aan onze internetsite veilig voelt. De bescherming van uw privésfeer bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk en daarmee houden wij rekening bij onze zakelijke processen. We behandelen de gegevens die bij het bezoek aan onze website verzameld worden in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze websites slaat onze webserver standaard het IP-adres op, dat aan uw werd toegewezen door uw Internet Service Provider, de website van waaruit u onze bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt alsmede de datum en de duur van uw bezoek. Persoonsgegevens die wij uitsluitend nodig hebben voor de behandeling van uw sollicitatie worden alleen dan opgeslagen als u deze aan ons opgeeft in het kader van uw sollicitatie. Uw persoonlijke informatie en gegevens worden met de uiterste zorgvuldigheid en integriteit verzameld, opgeslagen en alleen voor het beoogde doel gebruikt. De bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse federale wet op de gegevensbescherming; hierna BDSG) worden in acht genomen. Daarbij verzamelen wij uitsluitend alleen die gegevens die in het kader van uw sollicitatie bij de Hoffmann Group nodig zijn.

Met de verwerking en transmissie van uw gegevens uitsluitend voor de sollicitatieprocedure verklaart u zich akkoord. U garandeert dat uw gegevens overeenkomen met de waarheid. Ook is het u bekend dat onware gegevens kunnen leiden tot de ontbinding van een eventuele arbeidsrelatie.

Uw online sollicitatie

Na invoer en transmissie van uw gegevens komen deze direct via een gecodeerde verbinding op de server van onze externe dienstverlener. Alle gegevens worden gecodeerd op basis van de TLS-procedure. Indien u zich na uw registratie aanmeldt met de ter beschikking gestelde gebruikersgegevens wordt ook hiervoor de procedure van TLS-codering gebruikt.

Veiligheid van gegevens

Uw gegevens worden tijdens de opdracht-gegevensverwerking gehost conform § 11 BDSG bij een provider. Zowel de Hoffmann Group als ook de provider maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw verzamelde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang van ongerechtigde personen zij het toevallig zij het opzettelijk.. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

Recht op informatie

Op verzoek delen wij u in overeenstemming met de geldende wetgeving mede of en welke persoonsgegevens er over u bij ons opgeslagen zijn.